Thông Tin Về Chủ Sở Hữu Website

 

Một số giấy chứng nhận pháp lý

  • Mã số thuế doanh nghiệp: 0317299981 đăng ký lần đầu 19/05/2022
  • Số giấy tờ pháp lý cá nhân: 089190029829 ngày cấp 09/08/2021 nơi cấp Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Số điện thoại liên hệ trực tuyến khác để tiếp nhận phản ánh về chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

𝟎𝟗𝟔𝟐 𝟏𝟓𝟒 𝟐𝟒𝟑𝟎𝟗𝟎𝟔 𝟑𝟑𝟔 𝟒𝟑𝟕